Vibrerende gulv - tømmer store siloer, containere og skip
med et minimum av personell


Noen bruksområder for Vibrafloor - VIBRAfloor leaflet

Vibrafloor er i bruke i PIRS kuleformede domesiloer med diametre opp mot 80 meter. Materialer som fraktes automatisk ut av den helt innelukkede siloen er bl.a. sement, flyveaske, sukker, korn m.m.

Siloene tømmes fulstendig uten at det er behov for personell inne i siloen.
Klikk her for mer info

Første installasjon i skip i 1997 for tømming av sukker fra lasterum 168 meter lang 20.000 tonner. 4 stk tankrum hver på 22x22 meter tømmes med en kapasitet på 500 ton/time, uten at man må ha med mer mannskap enn for skipets vanlige drift.
Også installert i skip med fiskefórpellets.
Vibrafloor-anlegget krever lite høyde inne i tankene. Last på 3000 ton som ved uhell ble fuktig, kunne også tømmes.

 

Siloanlegget for soyabønner har siloer med diametre 15 meter og har vært i drift på Taiwan siden 1998.
Energiforbruket er på 3,8kW pr. silo, og tømmekapasiteten er på 120 ton/time. Siloen renses fullstendig uten at man behøver å sende inn personell.

 

Tømming av jernbanevogner.

Klikk her for å se video av tømming av jernbanevogn med bunnfrossen treflis på drøyt tre minutter.

 

Tømming av rektangulære siloer og lagerhaller

 

Automatisk tømming av containere: dette anlegget tømmer og doserer treflis over på innkapslet transportbelte som forflytter flisen videre inn i forbrenningsanlegg.

   
 

Link til Vibrafloor websider


Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22 23 24 93
0801 Oslo
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22 23 64 52
 
epost@ blakstad.no

.