VibraFloor installert i kuleformete PIRS-siloer
klikk på bildene for større og mer detaljert visning

Vibrafloor er i bruk i PIRS kuleformede domesiloer med diametre opp mot 80 meter og høyder på 30-40 meter.

Materialer som fraktes automatisk ut av den helt innelukkede siloen er bl.a. sement, flyveaske, kunstgjødsel, alumina, sukker, korn m.m.

Siloene tømmes fullstendig uten at det er behov for personell inne i siloen.

 

Oppbygging av en PIRS-dome.

Klikk på bildet for mer detaljer.

 

Betongsokkelen før domen reises og Vibrafloor-modulene monteres.

 

Dette er Vibrafloor elementer i en silo for flygeaske med diameter ca. 40 meter. Materielt føres inn mot midten av siloen der det faller ned på en transportør.

Vibrasjonsklossene ses tydelig. Man kan styre tømminegn av siloen alt etter hvor man vil ha ut masse, og etterhvert som områder blir tømt vil vibratorene der stoppe automatisk.

 

Vibrafloor-elementene kan organiseres på mange måter.

Til venstre føres grovknust sten ned i tre parallelle transportbelter i en silo med diameter 63 meter.

Kapasiteteten her er 4000 ton pr. time

Klikk på bildene for bedre detaljer.

 

Snittet viser gulvets helning inn mot transportørspaltene.

   
 

Link tilbake til startside


Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22 23 24 93
0801 Oslo
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22 23 64 52
 
epost@ blakstad.no

.