VibraFloor installert i bulkskip
reduserer mannskapsbehov

Vibrafloor er i bruke i PIRS kuleformede domesiloer med diametre opp mot 80 meter. Materialer som fraktes automatisk ut av den helt innelukkede siloen er bl.a. sement, flyveaske, sukker, korn m.m.

Siloene tømmes fulstendig uten at det er behov for personell inne i siloen.

Skipet under bygging der man ser snitt gjennom lasterum.

 

Lasterum foran i skipet med Vibrafloor-elementer montert.

 

Lasterum akter

 

 

 

 

   
 

Link til Vibrafloor websider


Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22 23 24 93
0801 Oslo
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22 23 64 52
 
epost@ blakstad.no

.