Noen eksempler på innkapslete, støvtette transportbelter
  Flyttbart transportbelte i rør med mottakshopper og fylling av bigbags.

   

Anlegg for støvett utmating av finkornet pulver til bigbags - ex-sikret installasjon.

Rørtransportør for utmating av svovelflak til silo i petrokjemianlegg. Med overtrykkssensor/alarm.
Installasjon for transport av varm flyveaske fra søppelforbrenning til silo.

               

 Utmating fra silo

Some products and materials transported by tubular conveyors:
Grain, Salt, Flyash, Sand, Soap powder, glass powder .... see a fairly complete list here

Retur startside rørtransportører   Retur startside Blakstad AS

Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: +47 22 23 24 93
N-0801 Oslo
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: +47 22 23 64 52
 
epost@ blakstad.no

.