INDUSTRIAL CORROSION PROTECTION
PROCESS SYSTEM DESIGN
 
Steuler Werke GmbH har overtatt det meste av virksomheten til sin tidligere bedriftsnabo og konkurrent KCH/Keramchemie GmbH, og i Skandinavia er KCH's tidligere stab og montører nå aktive hos Steuler Nordic AB.
Overflatebeskyttelse
Plast-og kompositt-teknologi
   
   

 


Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22 23 24 93
N-0801 Oslo, Norway
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22 23 64 52
 
epost@ blakstad.no