Støpegods i jern og stål - Stålkonstruksjoner
Retur startside

Vi har solide leverandører i Polen som bl.a. leverer:

  Støpegods i jern og stål - fra ca. 1 kg til ca. 100 tonn - maskinert

     Kokiller - støpeøser - digler - ca. 3 tonn til 25 tonn

  Montasjeoppdrag av rør og installasjoner - gassrørledninger

 Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22232493
N-0801 Oslo, Norway
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22236452
 
epost@blakstad.no