Røkgass-spjeld for store kanaldimensjoner og høye temperaturer
klikk på bildene for å se dem i større format
Bildene her viser eksempler på store spjeld med tening opp til 100%.
Det leveres imidlertid spjeld for runde og rektangulære kanaler fra ca. Ø 500mm.

Klikk for å se stort bilde 
Murt spjeld for høye  
temperaturer.  
Tilsvarende i drift på  
Mongstad.
 
Klikk for å se stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk på bildene for å se spjeldet i større format.
 
Klikk for å se stort bilde 
Toggle-arm spjeld.
 
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
 
 

Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22 23 24 93
0801 Oslo
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22 23 64 52
 
epost@ blakstad.no