Kalenborn Kalprotect
Slitasjebeskyttelse - Reduksjon av friksjon
 Les mer og last ned pdf-datablader på www.kalenborn.de
Eksempler på noen bruksområder

Slitefaste foringer i keramiskeog basaltbaserte materialer, hårde metall-legeringer og termoplaster.

Tilpasset bruksområde, kurvatur i overflate og andre kundespesifiserte krav.
Hårde belegg i skrapetransportører
og sykloner
Hårde keramiske eller balsaltbaserte foringer i rør, rørdeler, spjeld m.m.

Rør og rørdeler leveres ferdig til innmontering med flenser med ønsket innerdiameter.
<- Rør og rørdeler til slitasjeutsatte deler av pneumatiske og hydrauliske transportanlegg.

     Ekspansjonsmoduler for rør
              kan også levereres ->
Friksjonsreduserende belegg - Glidebelegg
(slide promotion)

Forskjellige typer glatte overflatebelegg kan leveres.

Både for belegg på tipp/lasteplan, grabb-skuffer, siloer og rør.

Mer kan lese om dette i pdf-brosjyre hos Kalenborn.

Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22232493
N-0801 Oslo, Norway
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22236452
 
epost@blakstad.no