CAD filformater - konvertering mellom formater
Kryptiske forkortelser
 

Dersom De har behov for å konvertere fra ett filformat til et annet er prosedyrene svært forskjellig fra tilfelle til tilfelle. Gamle filer og filformater som skal over til mer "moderne" formater krever en annen fremgnangsmåte enn om du skal veksle mellom raster/bitmap formater og vektorformater, eller om en databasefil i Access skal gjøres om til å kunne leses i FileMaker.

Kontakt oss for en avklaring og diskusjon.

Det er ennu ikke noe enkelt CAD-filformat som kan betegnes som standard. Noen formater har fått en tilnærmet status som standard, men det er allikevel en rekke alternative formater å velge i om man skal lagre og utveksle CAD-filer. 

Når papir-og CAD baserte tegninger skal lagres, bør man velge et filformat som gir størst mulig sikkerhet for at de problemfritt vil kunne hentes frem for utskrift og/eller videre bearbeiding en gang i fremtiden. 

Det er også viktig å velge lagringsmedium som vil være lesbart i mange år fremover. CD-ROM ser i dag ut til å være det riktige valget for lagringen. Både ut fra mediets holdbarhet, og sannsynligheten for at det vil finnes hardware for å lese det om 10 år. 

Når filformat skal velges er valgmulighetene legio, og en grundig vurdering nødvendig. Selv om man velger standardformatet fra AutoCAD for lagring, kan man få problemer senere. For 10 år siden var WordPerfect markedsleder på tekstbehandling, men det er i dag vanskelig å lese inn dokumenter fra den gang i dagens tekstbehandlere, og få frem samme formatering. AutoCAD er ikke nødvendigvis markedsleder på CAD om 10 år når man neste gang skal arbeide videre på en tegning, og filformatet fra i dag kan da være temmelig eksotisk. 

Det ligger mange verdifulle timers arbeid bak oppbyggingen av en CAD-tegning. Man må sikre seg at dette ikke går tapt og at arbeidet kan fortsette fra den opprinnelige tegningen. 

Vurderingene bli forskjelligPostboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22232493
N-0801 Oslo, Norway
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22236452
 
epost@blakstad.no