CAD Tegnetjenester
Retur startside

Scanning, Digitalisering og Vektorisering av store papirtegninger
manuell kopiering fra papirtegninger

Vi tegner opp nye DAK-tegninger fra gamle papirtegninger, og kan levere i de fleste vanlige tilformater, bl.a. AutoCAD, Architectural Desktop, Microstation, TurboCAD, ArchiCAD, ESRI Map, og andre CAD-program. Vi gir fast forhåndspris og de ferdige tegningene returneres i løpet av 5 - 10 dager pr. email eller CD-ROM. De ferdige tegningsfilene vil være utført iht til den standard og lagoppbygging som ønskes. Dersom tegningene ikke allerede er scannet kan vi utføre dette hos oss.

Prisnivået for noen tegningsformater av normal kompleksitet vil være:
A4 : ca. Kr.500,- til 800,-
A3 : Kr.1000,- til 1500,-
A2 : ca. Kr. 1700,-
A1 : Kr. 1900,- til 2100,-
A0: Kr. 2000,- til 2500,-
3D modeller på forespørsel

Dette er retningsgivende stykkpriser, ex. mva og levering.
Kontakt oss for detaljert tilbud og leveringsalternativ.

Tegningsfilene som leveres er fullstendig nytegnet.
Mål og dimensjoner på originalen er brukt for best mulig nøyaktighet.
Det gis 120 dagers garanti på tegningen.

Mindre antall tegninger vil leveres i løpet av 5 - 7 dager, men 48-timers levering er mulig for pristillegg. I tillegg til AutoCAD og Microstation-formater kan tegninger lages i bl.a.Aperture, Mechanical Desktop, ProEngineer, AllPlan, MegaCAD m.fl.

Ønskes filene i vektorformat (f.eks.DXF, DWG o.l.), kan det være arbeidskrevende å vektorisere dem fullt ut, opprydding og korreksjoner må gjøres underveis. Vi vil kunne foreta et prøvescan av en representativ tegning til fast forhåndspris, og gi pris på konvertering av tilsvarende tegninger ut fra dette. 

Filer  i komprimert rasterformat, som f.eks. TIFF, egner seg godt til arkivering på CD-ROM og kan senere importeres direkte til AutoCAD, og andre cad-programmer.   De vil så kunne brukes som underlag for å trekke opp nye streker for oppbygging av en  lagdelt CAD-tegning. 

Vektorfiler er bygget opp av formler, linje for linje, og kan redigeres og endres med en valig tekst-editor. Slike endringer vil kunne skade filen slik at viktige elementer forsvinner sporløst, eller filen kan bli umulig å åpne for andre enn spesialister. Slike filer kan også skades av tidens tann, etter 5 års lagring på magnetisk medium kan enkeltbits falle ut og gjøre tilsvarende skade.
Rasterfiler er bygget opp som punkter, og selv om deler av tegningen endres/fjernes, vil den fremdeles kunne skrives ut på plotter som en vanlig kopi.
CAD-vektorfiler bør derfor også lagres i et rasterformat, noe de fleste CAD-programmer gir mulighet for. For ekstra sikkerhet bør man vurdere å lagre de forskjellige lagene i separate rasterfiler, slik at de kan bygges tilbake til den opprinnelige lagdelte vektortegning.
Det blir da også vesentlig enklere å bruke f.eks. RxSpotlight fra RASTEREX til å automatisere vektoriseringen.  

Kvaliteten på raster-kopier fra scannede tegninger blir vanligvis normalt langt bedre enn den gamle papirkopien, og vil kunne skrives ut direkte på storformat plotter, samt i redusert format (f.eks. A2, A3) på printer. Feil, grums, manglende streker/partier vil også kunne rettes opp på slike rasterkopier. 

Det kan være et godt alternativ å scanne et større antall tegninger til raster, og arkivere for senere bruk. Dette kan gjøres rimelig, og er lett å gjøre til fast pris/stykkpris.Vi vil kunne levere slike kopier på CD-ROM, som kan fylles opp etterhvert. 

Kontakt oss for en diskusjon om hvordan vi kan digitalisere papirtegninger og tilpasse dette til Deres arkivsystem.
Vi holder til på Tåsen, mellom Ullevål Stadion og Nydalen.

Retur til hovedsiden Virtuell Krambod: www.abraCADabra.no


Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22232493
N-0801 Oslo, Norway
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22236452
 
epost@blakstad.no