3D modellering
Retur startside

Vi kan levere 3D modeller animasjoner, presentasjoner o.l. fra
bygg-og anleggstegninger, tekniske konstruksjoner mm.

Vi tegner opp nye DAK-tegninger fra gamle papirtegninger, og kan levere i de fleste vanlige tilformater, bl.a. AutoCAD, Architectural Desktop, Microstation, TurboCAD, ArchiCAD, ESRI Map, og andre CAD-program. Vi gir fast forhåndspris og de ferdige tegningene returneres i løpet av 5 - 10 dager pr. email eller CD-ROM. De ferdige tegningsfilene vil være utført iht til den standard og lagoppbygging som ønskes.
Dersom tegningene ikke allerede er scannet kan vi utføre dette hos oss.
Klikk her eller på bildet under for å se Flash-animasjon. (Flash-plugin kan hentes her)

Klikk på bilder for å se Flash-animasjon

Rumplan av 3-rums leilighet fra 3D modell

Eksempler på flere 3D animasjoner her:
Gjennomgang i prosessanlegg
Del av vedlikeholdsprosedyre ventilatormotor 1
Del av vedlikeholdsprosedyre ventilatormotor 2
Gjennomgang av kompressor-rum
Gjennomgang vannrenseanlegg
Gjennomgang nødventilasjon undergrunnsanlegg

Det tar litt tid før animasjonen starter. Returner til denne siden med "Tilbake".
Du kan få fullskerm med å taste F11.


Disse animasjonene ble laget fra 2D tegninger til AVI-format, og overført
til Flash v6 med redusert oppløsning for disse websidene.
Skarphet og detaljeringsgrad vil derfor vanligvis være betydelig bedre enn her.
Vi kan levere i en rekke 3D formater;
Autodesk, Microstation, Ideas, Catia, UG, AVI, Flash, PowerPoint m.m.

Kontakt oss for en diskusjon om Deres behov for 3D-modeller.
Vi holder til på Tåsen, ikke langt fra Ullevål Stadion og Nydalen.

Virtuell Krambod: www.abraCADabra.no

Retur til hovedsiden
 Postboks 3 Tåsen
Siv.ing.Ragnar Blakstad AS
Tel: 22232493
N-0801 Oslo, Norway
Ullevål - Oslo - Norway
Fax: 22236452
 
epost@blakstad.no